uit weekblad MOTOR verzameld door Herman Meyer en door mij bewerkt

Zandvoort 26 juli 1970