Beckum
De eerste grasbaanrace die ik zag. Die vorm van motorsport komt vooral in Noord Nederland voor. Dit was een "wilde wedstrijd", niet onder auspiciën van de KNMV. Later wel een aantal echte grasbaanraces gezien.
datum soort details
km
hoe

1

20-6-1965
grasbaan int
geen KNMV
35
fiets

20-6-1965
De wedstrijd was internationaal. Maar alleen bij de 50cc stonden buitenlanders vermeld.
Gezien de herkomst van alle Nederlandse deelnemers, uit een straal van 20 kilometer rond Beckum, begin ik anno 2009 sterk te twijfelen aan de twee Ieren O'Kelly, de Duitser Neumann en de Zweed Nilson.

Ook de zijspanklasse, afgebeeld op het programmaboekje, ontbrak