uit weekblad MOTOR verzameld door Herman Meyer en door mij bewerkt

Arnemuiden 16 september 1972

foto's: 500cc; Kooy-Vader (26); Theo Timmer (50); Jan Warners (43); start 125cc met Aart Valstar (11)